Coordinació i Contacte

Roser Rotchés

Adreça
Campus UAB. Edifici C. 08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

93 5812934

www.creaf.cat

Mapa localització