Resultats

El Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT), ha permès obtenir per primer cop un recull la majoria de dades disponibles sobre la distribució, la procedència, la via d’entrada i l’estat d’invasió d’aquestes espècies en el nostre territori.

EXOCAT serà una eina clau per millorar les estratègies de prevenció i control de les invasions biològiques a Catalunya

La llista de les espècies exòtiques de Catalunya és el primer resultat de EXOCAT. Aquest és el punt de partida d’un projecte que té com a objectiu conèixer l’estat d’invasió de Catalunya. A partir de aquí, el CREAF ha desenvolupant i implementant el Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya. EXOCAT serà una eina clau per avaluar el risc d’invasió de les espècies exòtiques, i identificar així els esforços de prevenció i control més adients. Per això, s’han recollit la majoria de les dades disponibles sobre la distribució, la procedència, la via d’entrada i l’estat d’invasió d’aquestes espècies en el nostre territori, i la informació recopilada ha estat revisada pels principals experts del país en aquest tema.

L’avaluació de l’estat de les invasions biològiques a Catalunya queda resumida en aquests dos formats:

Informes

Base de dades

Consulta la base de dades de EXOCAT

Base de dades Exocat

Manuals

Anàlisi de riscos

Valoració i priorització d’actuacions