El projecte

Les invasions biològiques constitueixen, en l’actualitat, una amenaça molt seriosa per la conservació dels ecosistemes naturals i la biodiversitat a escales molt diverses (hàbitat, paisatge, regió, biosfera).

Malgrat això, la informació sobre les espècies invasores i els seus impactes és relativament fragmentària i dispersa a Catalunya, cosa que no permet el desenvolupament d’estratègies integrals de prevenció i gestió. Per això, el CREAF ha impulsat el projecte EXOCAT, que pretén:

Reunir totes les dades disponibles sobre l’estat i la distribució de les espècies exòtiques a Catalunya, en un Sistema d’Informació que permeti l’accés i la disseminació de la informació als gestors i al públic en general.

Analitzar l’estat actual i el risc futur d’invasió de Catalunya per part dels diversos grups d’organismes exòtics.

Avaluar el grau de resposta actual davant el problema i proposar-ne un seguit de línies estratègiques al respecte, fruit del consens dels diversos experts del territori.

El CREAF i el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya estan desenvolupant el Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT), que recull la majoria de dades disponibles sobre la distribució, la procedència, la via d’entrada i l’estat d’invasió d’aquestes espècies en el nostre territori.